Nyheter

Aktuella stipendier

  • 12 december 2018

Ansök om stipendier från Boehringer Ingelheim (deadline 2019-01-18) eller AstraZeneca (deadline 2019-02-28). Läs mer här.

Nytt patientinformationsmaterial från HRG

  • 17 april 2018

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här

Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen färdigställd

  • 23 mars 2016

Utbildningsutskottet har under 2015-2016  tillsammans med representanter från de övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en kompetensbeskrivning som ska utgöra en vägledning under ST-utbildningen för att uppnå den gemensamma kunskapsbasen. Arbetet är nu färdigt och ni hittar mer information här.