Nyheter

Hotell ESC Barcelona

  • 9 januari 2017

Res med Svenska Kardiologföreningen till ESC i Barcelona den 26 - 30 augusti 2017. Svenska Kardiologföreningen har bokat 70 st hotellrum på Hotel Jazz och 20 rum på Hotel Soho den 26 - 30 augusti 2017. Hotellbokningen är endast öppen för medlemmar i Svenska Kardiologföreningen och förmedlas av MKON, anmälan här.

Stipendier Svenska Kardiologföreningen, deadline 28 februari

  • 23 februari 2017

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Passa på att söka medel genom Svenska Kardiolog­föreningen. Aktuella stipendier kan sökas fram till 2017-02-28. Kardiologföreningens stipendier delas ut i samband med föreningens årsmöte inom ramen för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (26-28 april 2017, Malmö).

Kompetensbeskrivning för deviceimplantationer

  • 2 maj 2016

HRG har under 2014-2015 utarbetat ett dokument med kompetensbeskrivning för deviceimplantationer. Dokumentet är nu färdigställt och godkänt av Svenska Kardiologföreningens styrelse. Mer information här

Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen färdigställd

  • 23 mars 2016

Utbildningsutskottet har under 2015-2016  tillsammans med representanter från de övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en kompetensbeskrivning som ska utgöra en vägledning under ST-utbildningen för att uppnå den gemensamma kunskapsbasen. Arbetet är nu färdigt och ni hittar mer information här.