Arbetsgruppen för GUCH

  • 10 maj 2016

Kristofer Skoglund (ordförande)
GUCH-centrum
Centralkliniken Plan0
SU/Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
E-mail: kristofer.skoglund@vgregion.se   

Christina Christersson (vice ordförande)
Kardiologiska kliniken 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala
018-6119068
E-mail:  christina.christersson@akademiska.se

Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska (sekreterare)
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
010-1038378
E-mail: Aleksandra.Trzebiatowska-Krzynska@regionostergotland.se

Bengt Johansson (ledamot)
Folkhälsa och klinisk medicin
Medicin
Umeå Universitet
901 87 Umeå
090-785 27 82
Email: bengt.johansson@medicin.umu.se  

Stefan Liljedahl (ledamot)
Hjärtmottagningen
Falu lasarett 
791 82 Falun
E-mail: stefan.liljedahl@ltdalarna.se

Eva Mattsson (ledamot)
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
E-mail: eva.mattsson@karolinska.se

Ulf Thilén (ledamot och registerhållare)
Hjärtsvikt och klaffkliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-172633
E-mail: ulf.thilen@skane.se

Linda Ternrud (ledamot)
Hjärtsvikt och klaffkliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-171000
E-mail: linda.ternrud@skane.se