Föreningen/styrelse

  • 15 augusti 2016

Svenska Kardiologföreningens styrelse vald maj 2016.

 

Ordförande

Mats Börjesson 
Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Smörslottsgatan 1
416 85 Göteborg

Inst för Neurovetenskap och Fysiologi
Sahlgrenska Akademin
Box 430Medicinaregatan 11
405 30 Göteborg

Kompetenscentrum för Hälsa och prestationsutveckling (KHP)
Hus Idrottshögskolan
Box 300
405 30 Göteborg

Vice ordförande
Stefan James
Kardiologiska kliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: stefan.james@ucr.uu.se

Vetenskaplig sekreterare
Sofia Sederholm Lawesson
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
Linköping
E-post: sofia.lawesson@liu.se; Sofia.Sederholm.Lavesson@regionostergotland.se

Kassör
Mika Skeppholm
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus
182 88 Danderyd
E-post: Mika.Skeppholm@ds.se

Facklig sekreterare
Eva Mattsson

Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
E-mail: Eva.Mattsson@karolinska.se

Ledamöter
Niklas Ekerstad
Kardiologkliniken
NU-sjukvården
461 00  Uddevalla
E-post: niklas.ekerstad@liu.se
 
Ulf Näslund
Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin och Hjärtcentrum
Umeå Universitet
Umeå
E-post: Ulf.Naslund@umu.se
 

Adjungerad ledamot (redaktör)
Martin Stagmo
VO Hjärt-Lungmedicin
Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdomar
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 040-33 24 07
E-post: Martin.Stagmo@skane.se