Forskningsstipendium AKS AstraZeneca, deadline 28 febr 2019

  • 12 december 2018

Välkommen att ansöka om forskningsstipendium inom området akuta koronara syndrom.

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom akuta koronara syndrom.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiet vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom kardiologi/kardiovaskulär medicin.

Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 120 000 SEK. Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Sökande ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen. Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till josefine.fagerstrom@astrazeneca.com senast den 28 februari 2019. Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svenska Kardiologföreningen.

Kontaktperson AstraZeneca: Josefine Fagerström, Medical Advisor. Tel: 070 533 77 35 eller josefine.fagerstrom@astrazeneca.com

Lycka till med din ansökan!

Bifoga följande:

– CV
– Intyg från arbetsgivare/handledare meduppgifter om kvalifikationer och befattning.
– Projektplan som beskriver bakgrund, målsättning, syfte, metod, vetenskapligt värde i förhållande till befintliga data, tidsplan och hur projektet kommer att utvärderas, max fem A4 sidor. Observera att ansökan ska gälla ett sammanhängande projekt.
– Kostnadskalkyl.
– Uppgifter om andra anslag och ansökningar som berör projektet.

PDF iconAstraZeneca stipendium 2019.pdf