Forskningsstipendium Boehringer Ingelheim, deadline 18 januari 2019

  • 12 december 2018

Boehringer Ingelheim AB utlyser tillsammans med Svenska Kardiologföreningen ett forskarstipendium på 50 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området förmaksflimmer.


Välkommen att ansöka på www.boehringer-ingelheim.se. Ansökan med projektbeskrivning (max 3 sidor) samt CV skall vara oss tillhanda senast den 18:e januari 2019. Sökande är läkare och medlem i SvKF. Vi prioriterar odisputerade forskare som är i början av sin karriär.

Stipendiaten utses av representanter från Svenska Kardiologföreningen. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte i samband med Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 10 – 12 april 2019.

Vid frågor kontakta Pyotr G Platonov, Svenska Kardiologföreningens vetenskaplige sekreterare (Pyotr.Platonov@med.lu.se) eller Ida Norman, Medical Manager Boehringer Ingelheim (ida.norman@boehringer-ingelheim.com).

Mer information och ansökan finner du på www.boehringer-ingelheim.se

PDF iconBoehringer Ingelheim forskarstipendium 50000 kr.pdf