Guidelines

  • 25 april 2016

Kartläggning av pacemaker och defibrillator (ICD) verksamheten i Sverige, utarbetade riktlinjer avseende standards och kompetens  med beskrivning av efterföljande konsekvenser. PDF iconKompetens krav och Standard för implantation och uppföljning av devices