Hur kan jag förbereda mig för specialistexamen?

  • 26 september 2018

Det finns information och tips på Svenska Kardiologföreningens sidor om ST.  Det finns ingen förberedande kurs som ESC skapat inför examen, men man har mycket lärmaterial på sin plattform för e-lärande, ESCel. Det finns också andra kurser som kan vara en bra förberedelse.