Kurser

  • 3 mars 2017

Utbildningsutskottet arbetar för att tillse att behovet av kurser under specialistutbildningen ska tillgodoses. 

Utifrån önskemål från Socialstyrelsen tog Utbildningsutskottet fram förslag på kursämnen för kardiologi 2013. I och med dagens brist på SK-kurser har denna lista aktualiserats och kan utgöra ett stöd vid skapandet av nya kurser:

PDF iconKursämnen kardiologi förslag 2013.pdf