Årets Gemensamma Etikdag, SLS, Stockholm 16 november

Välkommen till Årets Gemensamma Etikdag på SLS den 16 november 2018

Är du lämplig som läkare?

Välkommen till en dag om makt, hierarki och ansvar. Vad är god professionalitet? Har du förutsättningar att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

PROGRAM

09.30 Kaffe

10.00 Inledning

Mikael Sandlund, ordförande SLS Delegation för medicinsk etik

Thomas Lindén, ordförande SLFs Etik- och ansvarsråd

10.15 Professionalitet ur filosofisk aspekt

Jonna Bornemark, universitetslekor, Södertörns högskola

- Läkareder Thomas Lindén

- Läkardygder Mikael Sandlund

11.30 Studentperspektivet: tillträde, avskiljande, lämplighet, regelverk

Theodor Lav

12.15 Lunch

13.15 Vad säger regelverket? Torsten Mossberg

13.30 Bemötande & behörighet – kan regelverket fånga behovet av etisk kompass i yrket? TBA

- Omdöme och kunskap: handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet

- Behörighet i juridisk och moralisk mening

14.15 Professionell autonomi – patientautonomi. Rolf Ahlzén, Karlstads universitet/Örebro universitetssjukhus

15.00 Moderatorerna sammanfattar dagen

15.15 Kaffe/Mingel

Tid Fredagen den 16 november 2018

Plats Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Moderatorer Mikael Sandlund och Thomas Lindén

Arrangörer Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Info & Anmälan agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Seminariet är kostnadsfritt, lunch serveras.

PDF iconetikdagsprogram 2018 juni