Advanced Life Support (ALS), Norrköping 22-23 november

Datum: 22 - 23 november 2018

Plats: Norrköping

Kursen riktas i första hand till läkare och sjuksköterskor inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter. Fokus ligger på teamledarskap innan, under och efter ett hjärtstopp och omfattar även bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning samt algoritmer vid hjärtstopp av olika genes. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Avgift: 6 700 SEK exklusive moms. I avgiften ingår kurslitteratur, förtäring under kursdagarna samt kursmiddag den första dagen. Kursavgiften täcker inte kostnad för resor eller boende. För externa deltagare tillkommer en administrativ avgift på 125 kr.

Avanmälan: Om du avanmäler dig mer än fyra veckor före kursen, återbetalar vi 50 % av kursavgiften. Om du avanmäler dig mindre än fyra veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vi kan eventuellt ge dig rabatt på kommande kurstillfällen.

Mer information och länk till anmälan finns på vår hemsida http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als  

Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2018.