Akut kardiologi, Uppsala 4-8 mars 2019

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

Upplägg: Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom. Vi bely­ser olika diagnostiska metoder och vilken terapi som är indicerad prehospitalt, vid akutmottagningen, under vårdtiden, samt när patienten skrivs ut.

Mer information och anmälan


Utbildningen innefattar, förutom föreläsningar, egen tolkning av ekg-exempel med gemensam uppföljning, samt falldiskussioner.

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS nr. 20180134