Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga 20-23 nov, Uppsala

Målgrupp: Läkare under de första åren av sin ST‐utbildning i internmedicin och kardiologi men även till läkare under AT‐tjänstgöring och allmänläkare med intresse för arytmi.

För mer information och anmälan, klicka här  

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.