European Exam in General Cardiology, EEGC 2018, 14 jun (deadline anm 1 dec 2017)

European Exam in General Cardiology, EEGC 2018

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Sverige, i Malmö och Stockholm. Nästa år är tentamen torsdagen den 14 juni 2018. Den är tänkt att tas någon gång från år tre till i slutet av ST, inte senare. OBS! Deadline för anmälan är 1 december 2017, se mer info nedan.

Hur svår är examen, vem gör den och hur går den till?
Sverige är med och gör såväl frågorna och frågeurvalet som sätter godkändgränsen. Frågorna skrivs av alla deltagande länder, dvs. ett stort antal även från Sverige, och varje fråga granskas noga i flera omgångar av lärarrepresentanter från medlemsländerna.

Du rekommenderas fortfarande att även göra den svenska specialistexamen. Om ett par år kombinerar vi sannolikt den europiska teoretiska examen med den svenska specialistexamens mer praktiska del (delarna tas samma år men inte samtidigt).

Frågornas sammansättning (urvalet per område) för varje examensomgång görs tillsammans av medlemsländerna. Frågorna värderas till sin svårighetsgrad av medlemsländernas lärarrepresentanter och gränsen för godkänt sätts efter svårighetgraden, vanligen runt 65 procent.

Frågorna är alltid uteslutande multiple choice, 120 s k ”single best answer”. De får inte innehålla landsspecifika delar eller ovanliga egennamn.

Praktiskt vid examenstillfället
Själva testerna och testcentren handläggs via Pearson Vue som har stor vana från över hela världen att
sköta säkra examinationer. Du måste kunna identifiera dig med giltig fotolegitimation som visar exakt
samma namn som i dina registreringshandlingar.

Själva examinationen tar cirka tre timmar och du måste vara där minst en halvtimme före start.
Du får inte ha med några personliga saker in i testcentret, ingen mat eller dryck. Skulle något mot förmodan inte fungera på testcentret eller med examinationen rapporterar du det direkt.

Mer information om examen
Kontakta Ellinor Schmidt (exam coordinator), Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 96, ellinor.schmidt@sls.se, eller Anna Freyschuss (national coordinator), anna.freyschuss@ki.se för mer information.

Hur anmäler jag mig till examen 2018?
EEGC hålls den 14 juni 2018 (samma tid i alla länder). Du anmäler dig senast den 1 december 2017 genom att kontakta Svenska kardiologföreningens kontaktperson och administratör Ellinor Schmidt, Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 96, ellinor.schmidt@sls.se

Svenska Kardiologföreningen står för avgifter och administration förutom eventuell resa och uppehälle, som din arbetsgivare förväntas stå för. Resultat får du i augusti.

Examcoordinator i Sverige är Anna Freyschuss, anna.freyschuss@ki.se

Välkommen med din anmälan!

PDF iconEEGC info 2018