GUCH, postgraduate kurs 24-28 sept 2018, Lund

Välkommen till 9:e Postgraduatekurs i GUCH den 24-28 september 2018.

Antalet vuxna patienter med medfödda hjärtfel (GUCH) ökar för varje år och är nu flera än barnen med motsvarande sjukdom. Det finns omkring 40.000 vuxna med medfött hjärtfel om alla svårighetsgrader räknas in. Även om dessa kontrolleras med glesa intervall på något av landets GUCH centra sker den grundläggande kardiologiska uppföljningen ofta vid hemmasjukhuset. Omhändertagandet i Sverige begränsas idag av för få GUCH utbildade kardiologer. Det är därför av stor vikt att det finns kardiolog vid varje sjukhus med kunskap om medfödda hjärtfel.
 
Avvikande anatomi och olika operationsmetoder kräver specialkunskap. Många av patienterna drabbas av behandlingskrävande arytmi eller hjärtsvikt. Speciella situationer som icke kardiell kirurgi, graviditet eller ischemisk hjärtsjukdom kräver anpassad behandling.
 
Kursen riktas i första hand till specialister eller ST läkare i slutet av sin utbildning inom kardiologi, anestesi eller thoraxkirurgi samt sjuksköterskor med specialinriktning GUCH.

Kursen hålls på svenska.

Kursen arrangeras av VO Hjärt-Lungmedicin, kardiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

PDF iconGUCH prel schema 2018

Mer information: www.guch2018.se