GUCH in Real Life, Göteborg 2-6 oktober

GUCH In Real Life

2-6 Oktober 2017, Göteborg

5-dagars kurs i Göteborg som ger en bred och basal kunskap om vuxna med medfödda hjärtfel med fokus på fysiologi och att kunna hantera normalt förekommande situationer för en person med medfött hjärtfel.

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister inom de nämnda specialiteterna som önskar uppdatera sig kring vuxna med medfödda hjärtfel.

Anmälan:    Sker via länken http://sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl

 

PDF iconGUCH in Real Life