HRG utbildningsdag Malmö 9 oktober

HRG's Temadag: Update om förmaksflimmer och Arytmi inducerad svikt         

Malmö måndag 9/10 på Clinical Research Center

För mer information https://mkon.nu/hrg