HRG utbildningsdag Stockholm 2 oktober

HRG's Temadag: Update om förmaksflimmer och Arytmi inducerad svikt         

Stockholm måndag 2/10 på Läkarsällskapet

För mer information https://mkon.nu/hrg