HRG utbildningsdag Umeå 18 oktober

HRG's Temadag: Update om förmaksflimmer och Arytmi inducerad svikt         

Umeå onsdag 18/10 på Rådhusets Rex festsal   

För mer information https://mkon.nu/hrg