Möten

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 10-12 april 2019, Göteborg

2019 års Svenska Kardiovaskulära Vårmöte arrangeras i Göteborg den 10-12 april.

VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER, DEADLINE 15 JANUARI 2019
Välkommen med  vetenskapliga föredrag och posters. Dessa skickas in fr.o.m. 15 november 2018 t.o.m. 15 januari 2019. Föredrag som presenterats på internationellt möte, men som till Vårmötet 2019 ännu inte publicerats i artikelform, är också välkomna.

Kardiologiskt forskningsmöte 28-30 november 2018

Välkommen till Svenska kardiologföreningens 9:e möte med fokus på kardiologisk forskning!

Kom och presentera och diskutera din forskning tillsammans med andra forskare. Under några intensiva dagar varvas doktorandpresentationer med föreläsningar och paneldiskussioner ledda av erfarna forskare.

Svenska Kardiologföreningens forskningsmöte kommer att äga rum den 28-30 november 2018 på Rosersbergs slottshotell.

 

Årets Gemensamma Etikdag, SLS, Stockholm 16 november

Välkommen till Årets Gemensamma Etikdag på SLS den 16 november 2018

Är du lämplig som läkare?

Välkommen till en dag om makt, hierarki och ansvar. Vad är god professionalitet? Har du förutsättningar att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

PROGRAM

09.30 Kaffe

10.00 Inledning

Mikael Sandlund, ordförande SLS Delegation för medicinsk etik

Thomas Lindén, ordförande SLFs Etik- och ansvarsråd

10.15 Professionalitet ur filosofisk aspekt

Sidor