Nationella Kliniska Utbildningssymposier 27 nov 2018 (NUS) Umeå

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Nationella Kliniska Utbildningssymposier (NUS) 2018!

Tema i år är Hjärtsvikt och symposierna kommer att hållas i Göteborg 16 oktober,  Stockholm 18 oktober, Lund 13 november, Linköping 20 november och Umeå 27 november.

Anmälan till utbildningssymposierna är kostnadsfri och det ingår kaffe och mingel efteråt.
(Avgift vid no show är 500 kr inkl. moms).

Anmälan och mer information: https://www.mkon.nu/nus


PROGRAM

14.00-14.30 Registrering och kaffe

Riktlinjer och state of the art
14.30-14.50 Nya riktlinjer från ESC
Professor Maria Schaufelberg Östra sjukhuset Göteborg   

14.50-15.10 Behandling av akut svikt
Dr Laila Hubbert, Linköpings sjukhus

Hur ska vi implementera riktlinjerna?
15.10-15.30 Hur får vi ut rätt behandling till rätt patient?
Docent Krister Lindmark, Umeå

15.30-16.00 Kaffepaus

16.00-16.20 Hur kan Rikssvikt förbättra sviktvården?
Dr Peter Vasko, Växjö

Patientaktivering och egenvård
16.20-16.40 Heartfailurematters.com , nytt verktyg för patientutbildning
Professor Anna Strömberg, Linköping

16.40-17.00 Fysisk träning vid hjärtsvikt - hur, när och vad?
Dr Maria Borland, Göteborg

17.00 Mingel