Möten

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Stockholm 25-27 april 2018

Arbetet med nästa års Vårmöte, 25-27 april 2018 i Stockholm, har inletts under ledning av den nya organisationskommitténs ordförande Lena Jidéus. Vårmötet firar 20 år och mötet kommer att omgärdas av extra guldkant och ha särskilt fullmatat program!

Har du börjat fundera på möjliga symposier för 2018? Vad saknade Du i år? För liten bredd? För lite djup? Vilka samtal och diskussioner borde fortsätta nästa år?

European Exam in General Cardiology, EEGC 2018, 14 jun (deadline anm 1 dec 2017)

European Exam in General Cardiology, EEGC 2018

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Sverige, i Malmö och Stockholm. Nästa år är tentamen torsdagen den 14 juni 2018. Den är tänkt att tas någon gång från år tre till i slutet av ST, inte senare. OBS! Deadline för anmälan är 1 december 2017, se mer info nedan.