Nationella Kliniska Utblidningssymposier - Göteborg 21 nov

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Nationella Kliniska Utbildningssymposier 2017

Stockholm 24 oktober
Malmö/Lund 26 oktober
Umeå 7 november
Göteborg 21 november
Örebro 23 november

PROGRAM - tema Klaffsjukdoma


14.00-14.30 Registrering och kaffe

14.30-15.00 Nya Europeiska guidelines för klaffsjukdomar 

15.00-15.30. Imaging - Ekokardiografi/MR/CT - med patientfall (30 minuter)

15.30-16.00 Kaffe 

16.00-16.30 Kirurgisk behandling av aorta- och mitralisvitier (30 minuter)

16.30-17.00 Interventionell behandling av aorta- och mitralisvitier - inte bara TAVI (30 minuter)

17.00 Mingel

Anmälan till utbildningssymposierna är kostnadsfri och det ingår kaffe och mingel efteråt.
(Avgift vid no show är 500 kr inkl. moms).

Anmälan och mer information: https://www.mkon.nu/nus_2017