Optimering av hjärtsviktsbehandling - Barcelona (ESC) 29 augusti 2017

Optimering av hjärtsviktsbehandling baserat på de senaste hjärtsviktsstudierna (moderator: Lars Lund)

Novartis Sverige har glädjen att bjuda in dig till ett vetenskapligt kvällsmöte där optimering av hjärtsviktsbehandling baserat på senaste hjärtsviktsstudierna kommer diskuteras med hjälp av patientfall. Syftet är att ge dig kunskap inom området och en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

ESC–Barcelona 2017
För tillresta delegater ifrån Sverige
Tisdag 29 aug 2017, kl 18.00-20.00

PDF iconInbjudan optimering av hjärtsviktsbehandling 29 aug ESC Barcelona.pdf

Oskar Käck
Vetenskaplig rådgivare
Mobil: +46 708 89 31 47
oskar.kaeck@novartis.com

Anna Lundberg
Medicinsk rådgivare
Mobil: +46 708 89 31 20
anna.lundberg@novartis.com

http://www.medhub.se/behandlingsomraden/hjartsvikt/utbildning--events/optimering-av-hjartsviktsbehandling-baserat-pa-de-senaste-hjartsviktsstudierna-barcelona-2017/