Preventiv kardiologi, Sigtuna 15-16 nov 2018

Hjärtligt välkommen till Sigtuna 15-16 november och kurs i Preventiv kardiologi!

Kursen riktas till specialistläkare eller ST-läkare i slutet av sin utbildning inom kardiologi eller internmedicin med speciellt intresse för kardiologi, samt kranskärlssjuksköterskor.

Syftet är att deltagarna ska få en övergripande men ändå snabb genomgång av det nyaste som händer inom området Preventiv Kardiologi, med fokus på aktuella riktlinjer, ny vetenskap från år 2018 och vad som förväntas komma nytt under år 2019.

Programmet kommer bl.a. att innehålla:

Trombocythämning i praktiken 2018
How long and how strong?

Hälsosamma levnadsvanor
Tobak, matvanor och vikten av fysisk aktivitet/träning
Vad säger Socialstyrelsen

Hur når vi behandlingsmål för blodtryck och lipider?
Läkemedel och livsstilsförändringar

Diabetes och kardiovaskulär risk – en utmaning

Hur organisera sekundärprevention och övergång till primärvård

Mer information och anmälan: https://mkon.nu/preventivkardiologi