Möten

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 10-12 april 2019, Göteborg

2019 års Svenska Kardiovaskulära Vårmöte arrangeras i Göteborg den 10-12 april.

VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER, DEADLINE 15 JANUARI 2019
Välkommen med  vetenskapliga föredrag och posters. Dessa skickas in fr.o.m. 15 november 2018 t.o.m. 15 januari 2019. Föredrag som presenterats på internationellt möte, men som till Vårmötet 2019 ännu inte publicerats i artikelform, är också välkomna.

GUCH-kurs, Stockholm, 14-15 mars 2019

KURSINBJUDAN

GUCH-centrum Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Allt du vill och behöver veta om medfödda hjärtfel hos vuxna, på två dagar!

Vi på GUCH-centrum, Stockholm, har glädjen att få bjuda in till en kurs under våren 2019. Vi tror och hoppas att detta är ett ämne som kommer att vara lockande, lärorikt och intressant samt att vi alla kommer att ha ett fantastiskt utbyte av varandras erfarenheter.

Formen för kursen är modererade föreläsningar inom nedan ämnen och utrymme för diskussion.

The Cardiac Patient from Birth to Adulthood, Stockholm 21-22 febr

Welcome to the Berzelius symposium on The Cardiac Patient from Birth to Adulthood. The meeting will be held on 21-22 February 2019 at the Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10 in Stockholm.

This two-day symposium will cover several aspects on heart disease but with a focus on congenital heart disease.
The lecturers are international experts in their respective fields. There will also be clinical case presentations with discussions and possibilities to present abstracts with input from leading experts.