ST-kurs interventionell kardiologi, Göteborg 20-24 november 2017

Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI-grupp i samarbete med Utvecklingscentrum, Verksamhetsområde kardiologi bjuder in till

ST-kurs interventionell kardiologi 20-24 november 2017 (vecka 47) i Göteborg

Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffi ntervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi

Kursbeskrivning
Vår 5-dagars kurs ger en introduktion till indikationer och utförande av invasiva metoder inom kardiologi såsom koronarangiografi, PCI,
TAVI, förmaksplugg, perkutan intervention vid mitralisstenos och mitralisinsufficiens, högerkateterisering, perikardpunktion och akut
pacemakerinläggning.

Kursen förmedlar grundläggande inblick i det tekniska genomförandet av, indikationer för och komplikationer vid vanligt förekommande invasiva metoder inom kardiologi. Vi blandar föreläsningar med frekventa livesändningar från PCIlabbet och praktiska övningar och kommer ha ett begränsat antal deltagare för att skapa en interaktiv atmosfär med tid för diskussion. Alla som undervisar tjänstgör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med stor teoretisk och praktisk erfarenhet i de beskrivna metoderna och i undervisning av kandidater, ST-läkare och specialistläkare.

Kursen är tänkt som en del av ST-grundutbildningen för alla ST-läkare kardiologi, internmedicin och akutsjukvård, dvs inte bara för de som vill bli interventionist. ST inom narkos el toraxkirurgi eller intresserade specialister är också mycket välkomna och har tidigare deltagit.

Datum: 20-24 november 2017 (vecka 47)
Målgrupp: ST-läkare kardiologi, intermedicin, akutsjukvård, toraxkirurgi, anestesi/intensivvård
Kurslokal: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 20A, Göteborg
Avgift: 12.900 kr exkl. moms
Anmälan: Via länken senast 2017-10-13: www2.sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl
Kontakt: Agneta Alexandersson, Kursassistent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kardiologi,
Utvecklingscentrum , Per Dubbsgatan 14, 41345 Göteborg. Tel: 031-342 74 20, agneta.e.alexandersson@vgregion.se
Kursledare Christian Dworeck, specialistläkare kardiologi och invärtesmedicin, överläkare, verksamhetsområde kardiologi, Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Övrig info www2.sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl

PDF iconST interventionell kardiologi 2017 program.pdf