Möten

CTO-kurs, Sahlgrenska, Göteborg 8-9 november 2017

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har glädjen att arrangera fjärde upplaga av CTO kursen. Kursen riktar sig till alla PCI operatörer. Målet är att man efter kursen skall ha lättare att bedöma vad som är möjligt att utföra med den moderna CTO tekniken.
Kursen är interaktiv och praktiskt inriktad. Under de två dagarna kommer 8 patienter med CTO att behandlas där kursdeltagarna genom videolänk till labb kan interagera och diskutera strategier och tillvägagångsätt med operatör.

GUCH in Real Life, Göteborg 2-6 oktober

GUCH In Real Life

2-6 Oktober 2017, Göteborg

5-dagars kurs i Göteborg som ger en bred och basal kunskap om vuxna med medfödda hjärtfel med fokus på fysiologi och att kunna hantera normalt förekommande situationer för en person med medfött hjärtfel.

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister inom de nämnda specialiteterna som önskar uppdatera sig kring vuxna med medfödda hjärtfel.

Kardiologiskt forskningsmöte 29 nov - 1 dec 2017

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens 8:e möte med fokus på kardiologisk forskning. Kom och presentera och diskutera din forskning tillsammans med andra forskare. Under några intensiva dagar varvas doktorandpresentationer med föreläsningar och paneldiskussioner ledda av erfarna forskare.

Svenska Kardiologföreningens forskningsmöte kommer att äga rum den 29 november - 1 december 2017 på Rosersbergs slottshotell.

https://mkon.nu/forskningsmote

ST-kurs interventionell kardiologi, Göteborg 20-24 november 2017

Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI-grupp i samarbete med Utvecklingscentrum, Verksamhetsområde kardiologi bjuder in till

ST-kurs interventionell kardiologi 20-24 november 2017 (vecka 47) i Göteborg

Grunder till koronarangiografi, PCI, TAVI, mitralisklaffi ntervention, förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning för ST-läkare inom kardiologi, internmedicin, anestesi och intensivvård, akutsjukvård och thoraxkirurgi

Sidor