Nationella riktlinjer

  • 27 augusti 2014

2015

Kardiologföreningens rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention vid akut kransskärlsjukdom PDF iconAKS Rekommendationer SvKF.pdf

 

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård

PDF icon2015-1-12.pdf

Office spreadsheet iconKopia av nr-hjartsjukvard-remissversion-tillstand-och-atgardslista.xls

PDF iconnr-hjartsjukvard-remissversion-vetenskapligt-underlag.pdf

 

2014

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel

Att_forebygga_aterosklerotisk_hjart-karlsjukdom_med _lakemedel_behandlingsrekommendation.pdf

Kardiologföreningen´s och SSTH´s kliniska råd:
Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare 


2013

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård (preliminär version)

nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-rekommendationsdokument

nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-vetenskapligtunderlag

nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-tabellbilaga

nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-halsoekonomisktunderlag


2012

Kliniska råd för behandling med nya perorala antikoagulantia

Vi har varit med och skrivit samt godkänt de kliniska råd för behandling med de nya perorala antikoagulantia som har utarbetats under ledning av SSTH och Peter Svensson.

Kliniska råd Dabigatran

Kliniska råd Rivaroxaban

Kliniska råd Apixaban - Equilis


Tidigare Guidelines

 

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård (2008/2011)

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008;2011.pdf