Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare

  • 23 maj 2014

Råden är framtagna av en arbetsgrupp under ledning av Oscar Braun (Lund) på uppdrag av Svenska Kardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas.

Aktuell version:PDF iconKliniska råd perorala trombocythämmare v2.pdf