Svensk Kardiologi - en historiebok

  • 10 juni 2015

Boken har nu skickats till samtliga medlemmar. Har du inte fått ditt exemplar vänligen skriv till info@cardio.se och uppdatera dina adressuppgifter via medlemsmenyn bredvid.  Mer information