Uppdaterad målbeskrivning från Svenska Kardiologföreningen!

  • 24 september 2015

Utbildningsutskottet har nu färdigställt sitt arbete med uppdatering av SvKF:s målbeskrivning. Ni hittar dokumentet på Utbildningsutskottets sida eller genom att klicka här.