Specialistexamen

  • 5 maj 2017

Specialistexamen i kardiologi

Den teoretiska delen av årets specialistexamen i kardiologi går av stapeln vid Danderyds sjukhus preliminärt 8 eller 9 november 2018.

Upplägg av examen kommer bli enl följande:

Teoretisk examination: ESC Specialistexamen 14 juni (separat anmälan)
Praktisk examination: Prel 9 eller 10 

Anmälan görs till: TBD
Senaste anmälningsdag: TBD

Ev frågor till överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyd, viveka.frykman-kull@sll.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specialistexamen i kardiologi

 

 

Frågor, skriftliga som praktiska ska följa den gällande målbeskrivningen.

Områden som ska examineras är:

• Kardiologiska sjukdomar och tillstånd

• Invasiva och icke invasiva åtgärder och utredningsmetoder

• Akut omhändertagande av livshotande kardiologiska tillstånd

• Hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdomar och pulmonell hypertension

• Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom

• Arytmier och synkope

• Inflammatoriska och infektiösa kardiella tillstånd samt hjärttumörer

• Medfödda hjärtfel hos vuxna samt hjärtsjukdom associerad med graviditet,samt genetiska hjärtsjukdomar

• Thorakal aortasjukdom och traumatisk hjärtsjukdom

• Kardiovaskulär prevention och rehabilitering

• Bild- och funktionsdiagnostik

Rekommenderat antal frågor:

MEQs 4 st

Kortsvar 25-30 st/ 20 st om MCQ användes

MCQ 35-40 st (rek antal i det fall som de används)

Tidsbegränsning för den skriftliga delen: max 6h.

För den praktiska delen rekommenderas att ett urval av följande avsnitt ingår(rek antal 4-6 stationer):

(alfabetisk ordning utan inbördes rangordning)

Arbetsprov ± myocardscintigrafi, arytmi, auskultation, coronarangiografi, EKG, ekokardiografi, hjärtkateterisering, HLR, litteratursökning pacemakerkontroll

 

Observatör från Cardiologföreningen/Utbildningsutskottet närvarar vid examen (oförändrat jämfört med tidigare).

Godkäntgräns:

För den skriftliga delen: ⅔, varje delområde måste dock minst ha 50% rätta svar.
För den praktiska delen: varje station ska anses vara godkänd.
 

Gamla skrivningsfrågor:

Tidigare skrivningsfrågor presenteras efter 2 år här. Det tillhör varje ansvarig examinator att skicka frågorna i elektroniskt format till redaktören för www.cardio.se .
Frågebank bör upprättas.
 

Deltagarantal:

• obegränsat antal examinander

Det är upp till ansvarig examinator att bereda plats och tillfälle för varje examinand.

Det är viktigt med den akademiska friheten för frågorna/ stationerna för kvaliteten på specialistexamen.
De som primärt anses vara kandidater för examen är ST-läkare i kardiologi i slutfasen (sista året) av sitt ST-block och eller färdiga specialister i kardiologi i Sverige.
 

Annonsering:

Annonsering på Svenska Cardiologföreningens hemsida www.cardio.se minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Cardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum på www.cardio.se ):
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Cardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.

Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Cardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Cardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.

2017-11-24

För Svenska Cardiologföreningens styrelse

Eva Mattsson

Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet