ST-nyttigt

  • 17 september 2015

Specialisttjänstgöring

Den 1:a maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas ST i kraft, SOSFS 2015:8. Dessa ersätter de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17 som dock kommer finnas kvar under en övergångsperiod fram till 2022. Den största skillnaden för blivande kardiologer är att Kardiologi blir en egen specialitet i stället för som tidigare en grenspecialitet till basspecialiteten Internmedicin.

Den numera "gamla" föreskriften från 2008 kallades tidigare för den "nya" ST:n, ett epitet som nu verkar ha övertagits av den "nya nya" ST:n från 2015. För att i möjligaste mån minimera möjligheterna till missförstånd kallar vi dem tills vidare för 2008 och 2015.

Den senaste informationen finns på socialstyrelsens hemsida, nedan har vi samlat viktiga länkar om ST:n enligt båda systemen.

Specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2015:8

SoS föreskrifter och allmäna råd
SoS målbeskrivningar
Kardiologföreningens målbeskrivning för kardiologi: http://www.cardio.se/sites/default/files/Målbeskrivn%20SvKF%202015.pdf

Specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2008:17

SoS föreskrifter och allmäna råd
SoS målbeskrivningar
Svenska Internmedicinsk Förenings målbeskrivning för internmedicin
Kardiologföreningens målbeskrivning för kardiologi

ESC

ESC core curriculum

Exempel på utbildningsplan

Danderyds utbildningsplan för specialisttjänstgöring i kardiologi

Kardiologföreningens specialistexamen

Information
Tidigare examinering
Ansökan om specialistbevis