Stipendier

  • 30 januari 2017

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Passa på att söka medel genom Svenska Kardiolog­föreningen. Aktuella stipendier kan sökas fram till 2017-02-28. Kardiologföreningens stipendier delas ut i samband med föreningens årsmöte inom ramen för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet (26-28 april 2017, Malmö).

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Stipendieutlysningar 2017:

AstraZeneca utlyser ett stipendium inom området akuta korona syndrom.
 
Boehringer Ingelheim stipendium inom området  förmaksflimmer och stroke.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga stipendier