Vad omfattar den teoretiska delen av specialistexamen?

  • 26 september 2018

Den är indelad i fyra relativa jämnstora delar; Valvular and Myocardial Disease, Ischaemic Heart Disease, Rhythm Disorders, Adult Congenital Heart Disease and Non-invasive Investigation.